top of page

Definició Sentir Música

El mateix equip de persones multidisciplinari que des de fa anys els hi va sorgir la idea d'organitzar projectes altruistes i artístics, que al llarg del temps es van consolidant, continua organitzant concerts a diferents ubicacions.

Comptem amb un gran equip humà on hi ha un important esforç que construeix un concert on cada partitura té una gran importància.

Sentir Música, no es refereix a escoltar-la sino a què els músics que l'interpreten tenen sentiments a través d'ella. 

Els assistents en aquest concert escoltaran partitures que fins ara no s'han representat: obres d'orgue, piano i banda simfònica que mai han sigut representades anteriorment.

Gràcies a l'ajuda dels assistents es podrà destinar la recaptació dels beneficis a diferentes entitats on més ho necessiten.

bottom of page